Sunday, 5 September 2010

Haid dan masjid

Isu: Wanita Haid Memasuki Masjid Untuk Tujuan Pembelajaran Semata-Mata

Keputusan:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-49 yang bersidang pada 19 Sep 2000 telah membincangkan Wanita Haid Memasuki Masjid Untuk Tujuan Pembelajaran Semata-Mata. Muzakarah telah memutuskan bahawa perempuan yang dalam keadaan haid haram berada/duduk di dalam masjid walaupun untuk tujuan pembelajaran dan program-program keagamaan.

Source: JAKIM
http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/wanita-haid-memasuki-masjid-untuk-tujuan-pembelajaran-semata-mata

0 comments:

Post a Comment