Saturday, 27 August 2011

36. Surah Yasin Ayat 5

Surah #36. Surah Yasin

Ayat 5. (Sebagai wahyu) yang diturunkan oleh (Allah) Yang Maha Perkasa, Lagi Maha Penyayang.

See TAFSIR SURAT YAA SIIN ayat 5 (FAIDAH)

0 comments:

Post a Comment